ČO SÚ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE?

Použitie hydroizolačnej fólie je rýchlym a jednoduchým spôsobom izolácie strechy. Pri realizácií je potrebné oddeľovať fóliu od pôvodnej krytiny a tepelnej izolácie separačnou geotextíliou.

Pri PVC fóliách je otázkou vplyv na životné prostredie. PVC fólie obsahujú monomerické zmäkčovadlá, ktoré sa z nej postupne uvoľňujú a fólia následkom toho stráca pružnosť a krehne. TPO fólie alebo tzv. termoplastické polyolefíny, sú modernejšou variantou PVC fólií. Narozdiel od nich majú menší ekologický dopad a dlhšiu životnosť. Nie sú zdravotne škodlivé a dajú sa použiť aj pri styku s pitnou vodou. PVC a TPO sa kotvia do plochy strechy aj jej prvkov. Alternatívou kotvenia je balastový systém - zaťaženie štrkom, alebo sa môže fólia zaťažiť zelenou strechou.

 
Hydroizolačná fólia je jednovrstvová a vodotesná membrána s výstužou či bez výstuže. Vyrába sa na základe plastomérov a elastomérov a spájajú sa s ňou procesy, ktoré odborne nazývame kalandrovanie, extrudovanie a mazanie.
Je elastická, odolná voči ozónu a UV žiareniu. Je dobre tvarovateľná, odolná proti prerastaniu koreňov, kyslým dažďom či dokonca aj prelietavému ohňu.
Nízka hmotnosť, minimálna potrebná údržba, spájanie presahov bez použitia ohňa a možnosť aplikovať ju na všetky sklony strechy sú jej ďalšími dôležitými výhodami.

Fólia sa pri výrobe spája viacerými technikami či už horúcim vzduchom alebo pomocou obojstrannej lepiacej pásky. Pri izolovaní strechy stačí položiť jednu vrstvu fólie, ktorá sa mechanicky kotví k ploche strechy.

FÓLIE Z MÄKČENÉHO PVC (mPVC)

Najrozšírenejším typom fólií v Európe sú fólie z PVC, ktoré sa najskôr vyrábali bez výstuže. Nároky na dimenzionálnu stabilitu však donútili výrobcov štruktúru fólií posilniť. Fólie sa totiž používajú aj ako výstelka hydraulických stavieb a tunelov.

PVC fólie sa obvykle vyrábajú v hrúbkach 1,2 – 2,4 mm, výnimočne až 3 mm. Pri aplikácií sa spájajú teplovzdušným zváraním alebo špeciálnymi lepidlami na báze PVC (napr. tetrahydrofuran, a pod.).

PVC materiál je v podstate tvorený uhľovodíkovými reťazcami, na ktorých sú atómy chlóru zabezpečujúce UV stabilitu. K tomuto spojeniu sa ešte pridávajú ďalšie UV stabilizátory, fungicídy a pigmenty.